Antropologie bestudeert als interpreterende wetenschap het fysieke en culturele gedrag van mensen en tracht het menselijk handelen met open vizier te benaderen. Antropologische methoden zijn o.a. veldwerk voor het opdoen van kennis over cultuur en samenleving en participerende observatie waarbij mensen worden geobserveerd en benaderd in hun dagelijkse situaties. Antropologen lopen gedurende een langere periode mee in een bepaalde sociale setting. Als tweede methode zal de onderzoeker interviews afleggen en daarbij interviewtechnieken toepassen zoals archief, film-, foto- en geluidsopnames, tekeningen en mapping om beter grip te krijgen op de cultuur, normen en waarden binnen de groep. Vervolgens zal de antropoloog zijn ervaringen en overtuigingen reconstrueren wat resulteert in een verzameling van kwalitatieve data.

Legomuur Louisana Museum 2b603ad36f690b8777d8caceadfa9dcd