• Category Archives: Tina Lenz

Visuele antropologie

De documentaire reeks Birth Day & Wedding Day van Lieve Blancquart wordt komende tijd op donderdag NPO2 getoond.

Universele behoefte

Human Universals van antropoloog Brown is een interessante combinatie met overgangsrituelen om het dialoog over gelijkheid en onderling respect te bevorderen. ‘Challenging the assumption that human behavior is primarily determined by culture, anthropologist Brown contends that certain behavioral traits are common to human beings everywhere.’

Cover Colors 11

Human Universals

De 67 Human Universals van antropoloog Donald Brown is interessante materie om te visualiseren. Culturele patronen die universeel bekend zijn onder alle mensen. Als stimulans naast groeiende polarisatie het dialoog open te houden. Waar vinden we elkaar? Hier beknopt zijn verhaal https://youtu.be/HNJSQAL0sEo

TiborAdvertisment03

Rituelen & Mythen

Arnold van Gennep (rites de passage = rituelen die iemands overgang naar een nieuwe status in de samenleving markeren bestaan uit drie delen: scheiding, overgang – liminaal – en integratie), Victor Turner (onderzoek naar symbolen, rituelen en rites de passage), Gadamer (begrijpen en interpreteren van menselijke en culturele levensuitingen) en Levi-Strauss (structurele antropologie = speculatief en interpreterend onderzoek naar de structuur bij o.a. riten, mythen en familiebanden).a21fig01 popup

Literatuuronderzoek

In mijn literatuuronderzoek bekijk ik hoe ontwerpend onderzoek op basis van antropologische methoden in het designonderwijs kan worden toegepast. Voor designstudenten is het van belang om zowel onderscheidend, als vanuit het perspectief van mensen te ontwerpen. Dit leidde tot de vraag: Op welke manier kunnen antropologische methoden het ontwerpproces in het designonderwijs versterken? Onderzoek deel 1 Design Antropologie

Rites de Passage

Onderzoeksthema rites de passage als tussenvorm van design en antropologie. Een rite de passage is een ritueel dat de verandering in sociale status van iemand markeert. Overgangsrituelen worden vaak gehouden rond belangrijke gebeurtenissen zoals: geboortes, puberteit, huwelijken, menopauze, begrafenissen, etc. De term rite de passage werd geïntroduceerd door de Franse antropoloog Arnold van Gennep (1873-1957) in zijn boek ‘Les Rites de Passage’ uit 1909. Volgens Van Gennep zijn er 3 fases waarin een rite de passage zich ontwikkelt: afscheiding, liminaliteit (transitie) en re-integratie.

chinesewedding04chinesewedding03

Teaching Probe

Afgelopen maart gaf ik een seminar van 2 weken aan de HKU. De eerste teaching probe bestond uit 22 studenten afkomstig van diverse disciplines die samen met mij onderzoek deden naar het relatief jonge wetenschapsgebied Design AntropologieAntropoloog Noortje van Amsterdam (universitair docent UU) en visueel antropoloog Maaike Broos (filmmaker) gaven een lezing. De studenten werden participanten van mijn teaching probe.

IMG_0092 IMG_0095  IMG_0099   IMG_0105

Designer vs antropoloog

Designer zoekt antropoloog om samen uit de begrenzing van het vakgebied te stappen en al reizend nieuwe perspectieven te ontdekken door veldwerk en participerende observaties. Designer hunkert naar wetenschappelijke kennis om vanuit onderzoek met kwalitatieve data toekomst te creëren.

Objet trouvé

Mijn favoriete ‘objet trouvé’ is een zelfgemaakt lesbord gekocht op de straat in Lusaka, Zambia. Het bordje heeft als functie dat je het als beginnend bestuurder in je auto kan ophangen zichtbaar voor de ander. Deze vondst heeft voor mij meerdere betekenissen:
• De letter L altijd blijven leren in het leven.
• Het signaal verwijst naar de vraag om rekening te houden met de ander. Empatisch zijn, begrip tonen maakt de wereld beter.
• Het is een universeel symbool met eigen culturele invulling.
• Inspiratie vind je door te lopen voorbij rafelranden, goed te kijken en contact te maken met mensen.
• De mogelijkheid tot verplaatsen geeft nieuwe perspectieven.
Lesbord

Ethnographic Design Research

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/01/the-facebook-loving-farmers-of-myanmar/424812/?utm_source=nextdraft&utm_medium=email&imm_mid=0e0059&cmp=em-design-na-na-newsltr_20160209816bed2ef b6870d7015511e17d6

67 Human Universals

Donald E. Brown, emeritus professor of anthropology, is best known for his theoretical work regarding the existence, characteristics and relevance of universals of human nature. In his book ‘Human Universals’ he says these universals, comprise those features of culture, society, language, behavior, and psyche for which there are no known exceptions. According to Brown, the following 67 universals are unique to humans: age-grading, athletic sports, bodily adornment, calendar, cleanliness training, community organization, cooking, cooperative labor, cosmology, courtship, dancing, decorative art, divination, division of labor, dream interpretation, education, eschatology, ethics, ethno-botany, etiquette, faith healing, family feasting, fire-making, folklore, food taboos, funeral rites, games, gestures, gift-giving, government, greetings, hair styles, hospitality, housing, hygiene, incest taboos, inheritance rules, joking, kin groups, kinship nomenclature, language, law, luck superstitions, magic, marriage, mealtimes, medicine, obstetrics, penal sanctions, personal names, population policy, postnatal care, pregnancy usages, property rights, propitiation of supernatural beings, puberty customs, religious ritual, residence rules, sexual restrictions, soul concepts, status differentiation, surgery, tool-making, trade, visiting, weather control, weaving.

TypeofSymbols 2

Antropologische methoden

Antropologie bestudeert als interpreterende wetenschap het fysieke en culturele gedrag van mensen en tracht het menselijk handelen met open vizier te benaderen. Antropologische methoden zijn o.a. veldwerk voor het opdoen van kennis over cultuur en samenleving en participerende observatie waarbij mensen worden geobserveerd en benaderd in hun dagelijkse situaties. Antropologen lopen gedurende een langere periode mee in een bepaalde sociale setting. Als tweede methode zal de onderzoeker interviews afleggen en daarbij interviewtechnieken toepassen zoals archief, film-, foto- en geluidsopnames, tekeningen en mapping om beter grip te krijgen op de cultuur, normen en waarden binnen de groep. Vervolgens zal de antropoloog zijn ervaringen en overtuigingen reconstrueren wat resulteert in een verzameling van kwalitatieve data.

Legomuur Louisana Museum 2b603ad36f690b8777d8caceadfa9dcd

Victor Papanek

Victor Papanek is one of the founders of social design who became a strong advocate of the socially and ecologically responsible design of products, tools, and community infrastructures. He disapproved manufactured products that were unsafe, showy, maladapted, or essentially useless. He wrote that design has become the most powerful tool with which man shapes his tools and environments, and society and himself.

190560

The Whole Earth Catalog

An American magazine and product catalog published by Steward Brand between 1968 and 1972, and once again in 1998. The editorial focus was onself-sufficiency, ecology, alternative education, DIY and featured the slogan ‘access to tools’. The title Whole Earth Catalog came from a previous project by Steward Brand. In 1966, he initiated a public campaign to have NASA release the satellite photo of the sphere of Earth as seen from space, the first image of the ‘Whole Earth’. He thought the image might be a powerful symbol, evoking a sense of shared destiny and adaptive strategies from people.

wec_0052

Man TransForms

Man Transforms: Aspects of Design 1976 -1977 Cooper Hewitt Design Museum New York with Hans Hollein’s loaves of bread, hammers and stars.

95-20304