Design Antropologie

Design anthropology combines the transformative, future orientation of design with anthropological theory and cultural interpretation, systematic investigation of the past as a lens to explore the present, and a unique sensitivity to the value orientations of various groups affected by design projects (Otto & Smith, 2013). 

In dit opkomende veld van artistiek en mensgericht onderzoek creëert Tina zones van improvisatie en nodigt ze mensen uit deel te nemen aan het ontwerpproces. Bestaande omstandigheden, plaatsen en rituelen worden collectief in kaart gebracht, gevisualiseerd en opnieuw ontworpen om mogelijke alternatieve toekomsten te ontdekken.

Rituals as Gifts of Social Structure and Exchange between Profane and Sacred zal een onderzoek zijn in voorbereiding vanaf 2022. Focus zal liggen op de machtsrelaties bij wederkerigheid en sociale interactie tussen levenden met hun voorouders.

Ritual1Ritual2Ritual3Ritual4