Design Antropologie

Design anthropology combines the transformative, future orientation of design with anthropological theory and cultural interpretation, systematic investigation of the past as a lens to explore the present, and a unique sensitivity to the value orientations of various groups affected by design projects (Otto & Smith, 2013).

In dit opkomende veld van design antropologie doet Tina artistiek en participatief actieonderzoek vanuit cultuur sensitieve benadering. Hoe kom je in contact met mensen die je nog niet kent? Hoe herken je wat er speelt in een gemeenschap? Welke rol heeft kunst en design bij het activeren van wederzijds contact waarin iedereen maker en inspirator is?  Via regeneratieve en antropologische methoden wordt collectieve verbeelding geactiveerd om complexe vraagstukken aan te pakken. Emoties, routines, rituelen worden met deelnemers (bewoners, studenten) in kaart gebracht en gevisualiseerd om alternatieve toekomsten te ontdekken.

Ritual1Ritual2Ritual3Ritual4