Design Antropologie

Design anthropology combines the transformative, future orientation of design with anthropological theory and cultural interpretation, systematic investigation of the past as a lens to explore the present, and a unique sensitivity to the value orientations of various groups affected by design projects (Otto & Smith, 2013). 

In dit opkomende veld van design antropologie doet Tina artistiek en participatief actieonderzoek vanuit cultuur sensitieve benadering. Hoe kom je in contact met mensen die je nog niet kent? Hoe herken je wat er speelt in een gemeenschap? Welke rol speelt kunst en design bij het activeren van wederzijds contact waarin iedereen maker en inspirator is? Zones van improvisatie worden via generatieve en antropologische methoden gecreëerd die collectieve verbeelding oproepen om  complexe problemen aan te pakken waarmee samenlevingen, instellingen en organisaties worden geconfronteerd. Waarden, routines en rituelen worden samen in kaart gebracht, gevisualiseerd om alternatieve toekomsten te ontdekken.

Ritual1Ritual2Ritual3Ritual4