In gesprek over gentrificatie en de mogelijkheden van kunstplatforms & participatie tijdens Erfgoedarena bij de Reinwardt Academie.