Een half jaar participerend onderzoek in winkelcentrum de Drieslag (Malburgen) in opdracht voor Ruimtekoers, op zoek naar de drijfveren van ondernemers, klanten en bewoners om zo de culturele context in kaart te brengen en het authentieke karakter van het winkelcentrum meer zichtbaar te maken: https://www.ruimtekoers.nl/ritueel-geopend/