Design for Social Inclusion

In hoeverre kan design een bijdrage leveren aan sociale inclusie? Wat te doen wanneer, door groeiende polarisatie, men niet in staat is zich goed te verhouden tot mensen met andere overtuigingen? Liggen hier de kansen voor designers om verbindende methodieken te ontwikkelen en kan participerend ontwerpen mensen meenemen in nieuwe vormen van solidariteit? Paper: Design for Social Inclusion