Emotioneel Kapitaal

Rijker dan een Miljonair is een participatief en artistiek onderzoek naar emotioneel kapitaal waarbij deelnemers via radicale verbeelding collectief uiting geven aan persoonlijke percepties van armoede en rijkdom. Met mensen uit diverse lagen van de samenleving, die actief betrokken zijn in het ontwerpproces, benaderen social designer Madelinde Hageman & design antropoloog Tina Lenz het vraagstuk op een visuele manier, belichten armoede en rijkdom vanuit een ander perspectief en trachten het sociale paradigma gemeenschappelijk onder handen te nemen.